Cyfleusterau Cyhoeddus / Cyfleusterau Newid

Cyfleusterau Cyhoeddus / Cyfleusterau Newid

Doiledau Changing Places yn Sir Benfro

Mae Changing Places yn darparu cyfleusterau newid hygyrch i bobl ag anableddau lluosog/dwys sydd angen offer arbenigol i'w galluogi i ddefnyddio toiledau'n ddiogel ac yn gyfforddus.

Maent yn fwy na thoiledau hygyrch arferol ac mae ganddynt nodweddion ychwanegol a mwy o le er mwyn gallu diwallu'r anghenion hyn. Maent wedi'u cynllunio ar gyfer dibynyddion fel arfer, er enghraifft i'w defnyddio gyda gofalwr.

Ble gallaf ddod o hyd i Doiledau Changing Places yn Sir Benfro? 

Lleoliadau Toiledau Cyhoeddus 

 

Dinbych-y-pysgod - The Green Maes Parcio 

 

Gofynion mynediad / Oriau agor

Mynediad gyda cherdyn allwedd i'w gasglu o:

 

Swyddfa'r Post

Tŷ Rhiwabon

Rhodfa'r De

Dinbych-y-pysgod

SA70 7DL

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 8am – 9pm

Dydd Sul 9am - 7:30pm

 

Maes Parcio Traeth Porth Mawr 

 

Gofynion mynediad / Oriau agor

Mynediad trwy gerdyn allwedd i'w gasglu:

 

Gan y Cynorthwyydd Parcio      

9am-5pm 1Mawrth – 31 Hydref.

 

O Gaffi Whitesands Beach House

Yn ystod oriau agor y caffi.

 

O Ganolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi

9:30am - 4:30pm

Gydol y flwyddyn

 

Canolfannau Hamdden (mae'r cyfleusterau hefyd ar gael i’r cyhoedd/i rai nad ydynt yn ddefnyddwyr)

Canolfan Hamdden Crymych

Yn ystod oriau agor y Ganolfan

Canolfan Hamdden Crymych

Mae'r ystafell yn gul iawn a allai achosi rhywfaint o anhawster gyda symud.

 

Canolfan Hamdden Abergwaun

Yn ystod oriau agor y Ganolfan

Canolfan Hamdden Abergwaun

 

Canolfan Hamdden Penfro

Yn ystod oriau agor y Ganolfan

Canolfan Hamdden Penfro

 

Canolfan Hamdden Hwlffordd

Yn ystod oriau agor y Ganolfan

Canolfan Hamdden Hwlffordd

 

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau

Yn ystod oriau agor y Ganolfan

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau

Mae'r ystafell yn gul iawn a allai achosi rhywfaint o anhawster gyda symud. 

 

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod

Yn ystod oriau agor y Ganolfan

Canolfan Hamdden Dinbych y Pysgod

 

Am fwy o wybodaeth, ewch i doiledau Changing Places (yn agor mewn tab newydd)

 

ID: 10312, adolygwyd 04/07/2023