Cyllid a Busnes

Cyllideb y Cyngor

Hefyd mae gennym strategaeth sy'n amlinellu ein dull o ddal a defnyddio cronfeydd.

Strategaeth ar gyfer Dal a Defnyddio Cronfeydd

Caiff cyllideb flynyddol y Cyngor ei sefydlu gan Gyngor llawn ym mis Mawrth bob blwyddyn.

Cynhyrchir adroddiad monitro integredig ar gyfer Cabinet y Cyngor ar ddiwedd pob chwarter.

 

 

ID: 527, adolygwyd 09/11/2023