Cyllid a Busnes

Archwilio Cyfrifon

Croeso i’n harchwiliad cyhoeddus o gyfrifon ar-lein a fydd ar agor o ddydd Llun 12 Rhagfyr - Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022 a Dydd Mawrth 3 Ionawr - Dydd Mawrth 17 Ionawr 2023

Cyfrifon Cyngor Sir Penfro a Harbwr Cwm Abergwaun a Dinbych-y-pysgod 

Mae’r ffeiliau data yma yn cynnwys y canlynol:

 • Archwiliad Cyhoeddus (Taliadau Credydwyr) – Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr trwy’r system Taliadau Credydwyr.
 • Archwiliad Cyhoeddus  (Taliadau Banc) - Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr yn uniongyrchol drwy gyfrif banc y Cyngor.
 • Archwiliad Cyhoeddus  (Taliadau Cerdyn Prynu) – Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr trwy ddefnyddio Cardiau Prynu’r Cyngor.
 • Ffeil Archwilio Dyledwyr – Rhestr o Anfonebau a anfonwyd gan y Cyngor yn ystod y flwyddyn.
 • Crynodeb Aelodau – Crynodeb o Daliadau a wnaed i Gynghorwyr

I ofyn am ragor o wybodaeth, llenwch y ffurflen ymholi ganlynol a rhoi’r canlynol:

 • Archwiliad Cyhoeddus (Taliadau Credydwyr) – cyfeir-rif y Daleb ac Enw’r Gwerthwr.
 • Archwiliad Cyhoeddus  (Taliadau Banc) – rhif cyfrif y Talai, a dyddiad y taliad.
 • Archwiliad Cyhoeddus (Taliadau Cerdyn Prynu) – enw’r Cyflenwr, Cyfenw Deiliad y Cerdyn, dyddiad y Trafodiad, Mis y Taliad a Gwerth Crynswth.
 • Ffeil Dyledwyr - (cyfeir-rif y Ddyled, Enw’r Dyledwr a’r Swm Crynswth)
 • Crynodeb Aelodau

ERW

Mae’r ffeiliau data yma yn cynnwys y canlynol:

 • Archwiliad Cyhoeddus ERW (Taliadau Credydwyr) – Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr drwy’r system Taliadau Credydwyr.
 • Archwiliad Cyhoeddus ERW (Taliadau Cerdyn Prynu) – Rhestr o’r taliadau a wnaed i gyflenwyr trwy ddefnyddio Cardiau Prynu’r Cyngor.
 • Dyledwyr ERW – Rhestr o Anfonebau a anfonwyd gan y Cyngor yn ystod y flwyddyn.

I ofyn am ragor o wybodaeth, llenwch y ffurflen ymholi ganlynol a rhoi’r canlynol:

 • Archwiliad Cyhoeddus ERW A-Y (Taliadau Credydwyr) – cyfeir-rif y Daleb ac Enw’r Gwerthwr.
 • Archwiliad Cyhoeddus ERW A-Y (Taliadau Cerdyn Prynu) – enw’r Cyflenwr, Cyfenw Deiliad y Cerdyn, dyddiad y Trafodiad, Mis y Taliad a Gwerth Crynswth.
 • Dyledwyr ERW

Rhybudd Archwilio

Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Porthladdoedd Dinbych-y-pysgod a chwm Abergwaun: Archwiliad Cyfrifon 2021-22

Cydbwyllgor ein rhanbarth ar waith ERW: Archwilio Cyfrifon 2021-22

ID: 532, adolygwyd 13/12/2022