Cyllid a Busnes

Cyfriflenni

2022-2023

Adroddiad Ariannol Blynyddol Cyngor Sir Penfro gan gynnwys Drafft Datganiad Cyfrifon 2022-23

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun ar gyfer 2022-23

Datganiad Drafft o Gyfrifon Partneriaeth 2022-23

 

2021-2022

Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) 2021-22

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isad ar gyfer 2021-22

Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Penfro 2021-2022

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon 2021-22

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon ERW 2021-22

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isad ar gyfer 2021-22

2020-2021

Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) 2020-21

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon ERW 2020-21

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isad ar gyfer 2020-21

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon 2020-21

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon Harbyrau 2020-21

2019-2020

Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Penfro 2019-20

Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) ar gyfer 2019-20

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isad ar gyfer 2019-20

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2019-20

2018-2019

Adroddiad Ariannol Blynyddol Gan Gynnwys Datganiad O Gyfrifon 2018-19

Datganiad cyfrifod am 2018-19 Harbyrau Dinbych Y Pysgod ac Abergwaun Isaf

2017-2018

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017-18

Datganiad cyfrifod am 2017-18 Harbyrau Dinbych Y Pysgod ac Abergwaun Isaf

Ein Rhanbarth Ar Waith Consortiwm De-orllewin a Chanolbarth Cymru Datganiad o Gyfrifon Drafft 2017/18

2016-2017

Adroddiad Cyfrifon 2016-2017

Tenby & Lower Fishguard Harbour Statement of Accounts 2016-17

Cwblau Datganiad O Gyfrifon 2016-2017

Ein Rhanbarth ar Waith – Consortiwm DO&CC – Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016-2017

2015-2016

Adroddiad Cyfrifon 2015-2016

Tenby & Lower Fishguard Harbour Statement of Accounts 2015-16

Datganiad Llywodraethiant Blynyddol 2015-16 2015-16

Cwblau Datganiad O Gyfrifon 2015-2016

Ein Rhanbarth ar Waith - Cwblau Datganiad O Gyfrifon 2015-2016

Ein Rhanbarth ar Waith – Consortiwm DO&CC – Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015-2016

Ein Rhanbarth ar Waith - Consortiwm DO&CC - Datganiad o Gyfrifon 2015-2016

2014-2015

Ein Rhanbarth ar Waith -Consortiwm DO&CC - Datganiad o Gyfrifon 2014-2015

Datganiad LLywodraethiant Blynyddol 2014-15

Ein Rhanbarth ar Waith – Consortiwm DO&CC – Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2014-2015

 

 

 
ID: 531, adolygwyd 19/01/2024