Cyllid a Busnes

Cyfriflenni

2021-2022

Datganiad o Gyfrifon Cyngor Sir Penfro ar gyfer 2021-22

Mae rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (wedi’i ddiwygio) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Sir Penfro lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n berthnasol iddi, ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2022.

Ardystiodd y Swyddog Cyfrifol Ariannol y drafft Datganiad Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn gorffennwyd 31 Mawrth 2022 ar 12 Rhagfyr 2022. Bydd y rhain yn destun i arolygiad ac archwiliad allanol cyn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, a gan y Cyngor Llawn i'w cymeradwyo ar 2 Mawrth 2023.

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isaf ar gyfer 2021-22

Mae rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (wedi’i ddiwygio) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isaflofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n berthnasol iddi, ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2022.

Ardystiodd y Swyddog Cyfrifol Ariannol y drafft Datganiad Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn gorffennwyd 31 Mawrth 2022 ar 12 Rhagfyr 2022. Bydd y rhain yn destun i arolygiad ac archwiliad allanol cyn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, a gan y Cyngor Llawn i'w cymeradwyo ar 2 Mawrth 2023

Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) ar gyfer 2021-22

Mae rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (wedi’i ddiwygio) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyd-bwyllgor Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n berthnasol iddi, ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2022.

Ardystiodd y Swyddog Cyfrifol Ariannol y drafft Datganiad Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn gorffennwyd 31 Mawrth 2022 ar 12 Rhagfyr 2022. Bydd y rhain yn destun i arolygiad ac archwiliad allanol cyn cael eu hystyried gan y Cyd-bwyllgor i'w cymeradwyo ar 3 Chwefror 2023.

2021-2022

Drafft Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) 2021-22

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isad ar gyfer 2021-22

Drafft Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Penfro 2021-2022

2020-2021

Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Penfro 2020-21

Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) 2020-21

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon ERW 2020-21

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isad ar gyfer 2020-21

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon 2020-21

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad - Datganiad o Gyfrifon Harbyrau 2020-21

2019-2020

Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Penfro 2019-20

Datganiad o Gyfrifon Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) ar gyfer 2019-20

Datganiad o Gyfrifon Awdurdod Harbwr Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun Isad ar gyfer 2019-20

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2019-20

2018-2019

Adroddiad Ariannol Blynyddol Gan Gynnwys Datganiad O Gyfrifon 2018-19

Datganiad cyfrifod am 2018-19 Harbyrau Dinbych Y Pysgod ac Abergwaun Isaf

2017-2018

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017-18

Datganiad cyfrifod am 2017-18 Harbyrau Dinbych Y Pysgod ac Abergwaun Isaf

Ein Rhanbarth Ar Waith Consortiwm De-orllewin a Chanolbarth Cymru Datganiad o Gyfrifon Drafft 2017/18

2016-2017

Adroddiad Cyfrifon 2016-2017

Tenby & Lower Fishguard Harbour Statement of Accounts 2016-17

Cwblau Datganiad O Gyfrifon 2016-2017

Ein Rhanbarth ar Waith – Consortiwm DO&CC – Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016-2017

2015-2016

Adroddiad Cyfrifon 2015-2016

Tenby & Lower Fishguard Harbour Statement of Accounts 2015-16

Datganiad Llywodraethiant Blynyddol 2015-16 2015-16

Cwblau Datganiad O Gyfrifon 2015-2016

Ein Rhanbarth ar Waith - Cwblau Datganiad O Gyfrifon 2015-2016

Ein Rhanbarth ar Waith – Consortiwm DO&CC – Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015-2016

Ein Rhanbarth ar Waith - Consortiwm DO&CC - Datganiad o Gyfrifon 2015-2016

2014-2015

Ein Rhanbarth ar Waith -Consortiwm DO&CC - Datganiad o Gyfrifon 2014-2015

Datganiad LLywodraethiant Blynyddol 2014-15

 

 

 
ID: 531, adolygwyd 19/01/2023