Cyllid a Busnes

Ffioedd a Thaliadau 2019-2020

Mae'r ddogfen yn dangos yr holl Ffioedd a Thaliadau a godir gan Gyngor Sir Penfro ar hyn o bryd. Mae'r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi, cysylltwch â'r ardal wasanaeth perthnasol os oes gennych unrhyw ymholiadau.
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw'n berthnasol.

Y Cyngor sy'n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy'n pennu'r rhai heb seren.

ID: 2272, adolygwyd 08/10/2020