Cymeradwyo Mangreoedd Bwyd

Sut wyf i'n gwneud cais am gael cymeradwyaeth?

Trwy lanw'r ffurflen isod sydd ar gael gan Gyngor Sir Penfro.  Nid oes rhaid talu ffi er mwyn gwneud cais am gymeradwyaeth.  Ar ôl llanw'r ffurflen gais rhaid ei llofnodi a'i hanfon at Dîm Diogelwch a Safonau Bwyd y Cyngor yn y cyfeiriad canlynol:

Y Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Cais i Gymeradwyo Sefydliad Busnes Bwyd sy’n amodol ar Gymeradwyaeth o dan Reoliad Rhif 853/2004  

ID: 1556, adolygwyd 23/08/2017