Cymhorthdal Incwm

Cymhorthdal Incwm

Mae Cymhorthdal Incwm yn fudd-dal ar sail incwm i bobl rhwng 16 oed ac oed hawl i Gredyd Pensiwn ac sy’n un o’r canlynol:

  • gofalwr, beichiog, unig riant gyda phlentyn dan 5 neu, mewn rhai achosion, yn methu gweithio am eich bod yn sâl neu anabl
  • heb incwm neu incwm isel (bydd incwm eich partner a chynilion yn cael eu hystyried)
  • yn gweithio llai nag 16 awr yr wythnos (a’ch partner yn gweithio llai na 24 awr yr wythnos)

Fe all incwm arall i’r aelwyd effeithio ar faint o Gymhorthdal Incwm sy’n ddyledus. Fel arfer bydd cynilion dros swm arbennig yn golygu na allwch gael Cymhorthdal Incwm (bydd y ffigur hwn yn newid bob blwyddyn fel arfer ac, felly, dylech gadarnhau’r swm cyfredol).

Nid oes angen cyfeiriad parhaol arnoch, e.e. gallwch ddal i hawlio os ydych yn cysgu dan y sêr neu’n byw mewn hostel neu gartref gofal. Gallwch hefyd gymhwyso hyd at 21 oed os ydych yn un o’r uchod, yn amddifad neu wedi ymddieithrio o’ch rhieni ac wedi cofrestru ar gwrs addysg.

 ar gael yn GOV.UK

ID: 2164, adolygwyd 11/08/2022