COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymhorthdal Incwm

Budd-dal Tai a Budd-dal Treth Gyngor

Mae cymhwyster ar gyfer y budd-daliadau hyn yn dibynnu ar eich incwm a’ch amgylchiadau teuluol. Hyd yn oed os nad ydych yn gallu cael Budd-dal Treth Gyngor gallech gael gostyngiad yn eich bil (er enghraifft, os ydych yn byw ar eich pen eich hun neu os yw eich cartref wedi cael ei addasu ar gyfer anghenion person anabl). Telir y budd-daliadau hyn gan Gyngor Sir Penfro. Ffôn: 01437 764551

ID: 2167, adolygwyd 09/09/2021