Cymhorthdal Incwm

Cymorth ar gyfer costau untro - y Gronfa Gymdeithasol

Mae’r Gronfa Gymdeithasol yn darparu cyfandaliadau, grantiau a benthyciadau, sy’n ddewisol ac nad ydynt ar gyfer swm safonol. Mae’n cael ei gweinyddu gan y Ganolfan Byd Gwaith ac mae’n cynnwys benthyciadau cyllidebu, taliadau angladdau a thaliadau tywydd oer a thaliadau tanwydd gaeaf. 

ID: 2168, adolygwyd 11/08/2022