Cymhorthion Byw o Ddydd i Ddydd

Gwrthlithro

Sticeri llawr

Gosodwch y rhain ar fyrddau cawod neu lawr bath i leihau'r perygl o lithro yn yr ystafell ymolchi. Maent ar gael mewn siapau a meintiau amrywiol

sticeri llawer

Paent Decin

Mae'n rhoi gorffeniad gwrth-lithriad i ardaloedd decin pren allanol

Paent decin

Gafaelion rŷg

Atal eich rygiau llithro ar garped a lloriau caled

gafaelion ryg

Chwistrell rŷg

Atal rygiau a matiau rhag symud a llithro

chwistrell ryg

Tâp troedio

Lleihau'r peryl o llithro a chwympo ar risiau neu ddecin pren allanol

 

 

 
ID: 3986, adolygwyd 14/06/2022