Cymhorthion Byw o Ddydd i Ddydd

Nam Gwybyddol

 

Offer Trydanol i’r Cartref
Search for product

Gorchuddion Soced â Chlo

Maent wedi’u dylunio i guddio socedi plwg trydanol agored fel mai dim ond ty sawl sydd â’r awdurdod a’r allwedd all eu defnyddio.

 

Search for product

Teclyn rheoli’r teledu o bell 

Teclynnau rheoli teledu o bell sydd â botymau mawr, sy’n hawdd i’w trin ac sy’n rhydd o nifer o’r botymau diangen a dryslyd sydd i’w gweld ar lawer o declynnau rheoli teledu o bell modern.

 

 

Cyfeirio o ran Gofod
Search for product

Arwyddion Ystafelloedd

O’u gosod ar y llinell edrych naturiol, arwyddion mewn lliwiau cyferbyniol (a all hefyd nodi cyfeiriad), yw un o’r ffyrdd gorau i helpu i dywys person o gwmpas y tŷ a’u galluogi i barhau i fod yn annibynnol. Gellir hefyd gosod labeli ar gypyrddau neu ddroriau.

 

 

Cyfeirio o ran Amser
Search for product

 Cloc Calendr 

Cloc sy’n arddangos diwrnod yr wythnos, y dyddiad a’r amser yn glir. Mae rhai modelau yn cynnwys nodwedd i osod nodau atgoffa personol.  

Search for product

Cloc Dydd / Nos

Cloc sy’n cynnwys nodwedd i atgoffa’r defnyddiwr ei bod yn ddydd neu’n nos. 

 

 

ID: 5587, adolygwyd 21/02/2022