Cymhorthion Byw o Ddydd i Ddydd

Nam ar y Golwg

 

Y Gegin

Non-Boil Over Disc

Gallwch atal hylifau rhag berwi drosodd trwy ddefnyddio’r disg syml ac effeithiol hwn o ddur gwrthstaen. Rhowch y disg ar ganol eich sosban i sicrhau na fydd eich hylif yn berwi drosodd!

 

Dangosydd Lefel Hylif

Mae hwn yn seinio larwm i’ch rhwystro rhag gorlenwi mwg neu gwpan.

 

Goleuadau
Indoor Motion Sensitive Light

Golau Mewnol sy’n Synhwyro Symudiad (Indoor Motion Sensitive Light)

Mae’n cynnau yn y nos pan fydd yn synhwyro symudiad ac yn lleihau risg codymau.

Glow Bowl

GlowBowl

Golau sy’n cael ei gynnau gan symudiad sy’n gymorth i gyrraedd y toiled yn y nos.

Motion Sensitive Bulb

Bwlb Mewnol sy’n Synhwyro Symudiad (Interior Motion Sensitive Bulb)

‘Does dim angen gwaith trydan na gwaith gosod o fath yn y byd, dim ond tynnu eich bwlb presennol a gosod hwn yn ei le. Mae rhai bylbiau’n gallu synhwyro golau dydd – sy’n golygu na fyddant ond yn cynnau pan nad oes digon o olau naturiol. 

Touch Lamp

Lamp Gyffwrdd

Lamp sy’n cynnau a diffodd dim ond i chi gyffwrdd â hi. Mae’n ddefnyddiol iawn yn y nos wrth fynd i’r gwely a chodi ohono. 

 

ID: 4575, adolygwyd 21/02/2022