Cymorth EBSA

Adnoddau EBSA

Mae’r dolenni canlynol yn darparu gwybodaeth, adnoddau a chymorth ychwanegol i ysgolion, pobl ifanc a theuluoedd sy’n ymwneud â phryder a lles.

 

Gwasanaethau Cyngor Sir Penfro

Isod mae gwasanaethau mewnol sy’n darparu cymorth cyffredinol i bobl ifanc a theuluoedd:

Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro

Yn darparu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael ac yn cyfeirio teuluoedd at y cymorth cywir. Llinell gymorth: 01437 770023 – Dydd Llun – Dydd Gwener 9am – 5pm.

Mae rhagor o wybodaeth am Rwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro ar gael 

 

Gwasanaethau Iechyd

Efallai y bydd adegau pan fyddai’n fuddiol ymgynghori â gweithwyr meddygol proffesiynol y bydd yr ysgol yn eu defnyddio i ofyn am gymorth a chyngor ychwanegol. Mae rhai enghreifftiau o wasanaethau iechyd y gall ysgol ymgynghori â nhw yn cynnwys:

  • Nyrs ysgol
  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
  • Mewngymorth ysgol
  • Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd

 

Gwasanaethau Cymorth Eraill

Mae’r gwasanaethau allanol canlynol yn darparu cyngor a chymorth ychwanegol ar gyfer llesiant:

Mind Sir Benfro

Mae Mind yn elusen iechyd meddwl genedlaethol sy’n cefnogi unigolion ag anghenion iechyd meddwl a’u teuluoedd.

Mae rhagor o wybodaeth am Mind (yn agor mewn tab newydd) ar gael 

Gweithredu dros Blant

Yn rhannu gwybodaeth i rieni ar amrywiaeth o bynciau a allai fod yn effeithio ar eu plentyn.

Mae rhagor o wybodaeth am Gweithredu dros Blant (yn agor mewn tab newydd) ar gael 

Gwasanaeth Profedigaeth Cruse

Yn cynnig cymorth i deuluoedd sydd wedi cael profedigaeth. Llinell gymorth: 0808 808 1677 – Dydd Llun a Dydd Gwener 9.30am – 5pm; Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau 9.30am – 8pm.

Mae rhagor o wybodaeth am Wasanaeth Profedigaeth Cruse (yn agor mewn tab newydd) ar gael 

Young Minds

Elusen sy'n cynnig arweiniad ynghylch lles ac iechyd meddwl pobl ifanc. Maent yn rhannu gwybodaeth i rieni ac yn cynnig llinell gymorth i rieni. Mae galwadau am ddim o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 4pm 0808 802 5544. Mae gwe-sgwrs ar gael hefyd.

Mae rhagor o wybodaeth am YoungMinds (yn agor mewn tab newydd) ar gael 

 

Adnoddau Pellach

Dyma adnoddau neu offer ychwanegol ar gyfer cymorth EBSA:

Canllaw ‘School Anxiety and Refusal’ Young Minds

Mae Young Minds yn darparu canllaw i rieni ar gefnogi plant a phobl ifanc ag EBSA.

School Anxiety and Refusal | Parent Guide to Support | YoungMinds (yn agor mewn tab newydd) 

ID: 11568, adolygwyd 15/05/2024