COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymorth a chyngor ariannol

Cymorth a chyngor ariannol

Mae’r bennod hon yn sôn am rai o’r budd-daliadau y gallech fod yn gymwys iddynt a sut i wneud cais amdanynt, yn ogystal â lle i fynd er mwyn cael cyngor a chefnogaeth ariannol. Mae’n bwysig bod pawb yn hawlio’r budd-daliadau y mae ganddo hawl iddynt a bydd hyn yn amrywio o’r naill unigolyn i’r llall.

Sylwer y gallai unrhyw fudd-daliadau newydd y byddwch yn eu hawlio effeithio ar y budd-daliadau rydych chi neu’r sawl rydych yn gofalu amdano yn eu cael yn barod. Gofynnwch am gyngor bob amser cyn hawlio budd-dal newydd.

ID: 2599, adolygwyd 17/09/2021