Cymorth a chyngor ariannol

Cam-drin ariannol

Mae pobl sydd ag analluogrwydd meddyliol yn aml yn agored iawn i niwed. Os nad ydynt yn cael eu diogelu’n iawn, gallent fod mewn perygl o gael eu cam-drin yn ariannol a gallent wynebu colli eu cartref neu eu cynilion. Os ydych yn amau bod rhywun yn cael ei gam-drin yn ariannol, cysylltwch â Gwasanaethau Oedolion Cyngor Sir Penfro, neu os ydych yn meddwl bod trosedd wedi ei chyflawni, cysylltwch â’r heddlu ar unwaith (gweler Diogelu - Cyngor Sir Benfro (sir-benfro.gov.uk).

ID: 2180, adolygwyd 18/10/2023