Cymorth a chyngor ariannol

Dyled

Os ydych chi’n poeni am ddyledion, efallai y bydd y sefydliadau canlynol yn gallu helpu:   

Llinell Ddyled Genedlaethol (yn agor mewn tab newydd)

Llinel gymorth sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor ar ddelio gyda dyled. Maent hefyd yn darparu pecynnau gwybodaeth a chyfres o daflenni ffeithiau.  

Helpwr Arian (yn agor mewn tab newydd)

Cyngor ariannol am ddim a diduedd a sefydlwyd gan y llywodraeth, gan gynnwys rheoli arian a chyngor ar ddyled.  

British Gas Energy Trust (yn agor mewn tab newydd)

o bryd i’w gilydd yn cynnig cymorth ariannol i bobl sy’n byw mewn tlodi neu drallod ac sy’n cael trafferth i dalu eu biliau cyfleustodau. 

ID: 2179, adolygwyd 24/08/2023