COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymorth a Thai

Cymorth â Thai

Gall yr tîm dai gynnig gwybodaeth a chyngor:

  • Os ydych yn ddigartref ac/neu eisiau gwneud cais am dŷ cymdeithasol
  • Os aseswyd bod arnoch angen gofal o ryw fath, bydd swyddogion tai’n cynnig cyngor i chi ynglŷn â’r gwahanol ddewisiadau tai sydd ar gael
  • Ynghylch Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl er mwyn helpu perchnogion/deiliaid neu denantiaid i addasu eu cartref i’w wneud yn haws iddynt fyw ynddo
  • Ynghylch inswleiddio, gwella neu gynnal a chadw eich cartref
ID: 2064, adolygwyd 24/08/2021