Cymorth a Thai

Cymorth â Thai

Gall yr tîm dai gynnig gwybodaeth a chyngor:

  • Os ydych yn ddigartref ac/neu eisiau gwneud cais am dŷ cymdeithasol
  • Os aseswyd bod arnoch angen gofal o ryw fath, bydd swyddogion tai’n cynnig cyngor i chi ynglŷn â’r gwahanol ddewisiadau tai sydd ar gael
  • Ynghylch Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl er mwyn helpu perchnogion/deiliaid neu denantiaid i addasu eu cartref i’w wneud yn haws iddynt fyw ynddo
  • Ynghylch inswleiddio, gwella neu gynnal a chadw eich cartref
ID: 2064, adolygwyd 28/06/2022