Cymorth a Thai

Gweithredu ar gyfer y Digartref yn Sir Benfro (PATH)

Mae PATH yn rhoi cyngor, cymorth ac eiriolaeth i bobl ddigartref neu’r sawl sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref, er mwyn eu galluogi i sicrhau llety diogel a fforddiadwy. Maent yn cynnig ystod o wasanaethau sy’n gallu helpu pobl i sicrhau a/neu gynnal tenantiaeth, gan gynnwys pecynnau ail-setlo, cyngor ar ddyled, cymorth mewn argyfwng, pecynnau byw i rai sy’n cysgu allan neu i denantiaid newydd, cynlluniau bond, cynlluniau gwarant teithio a mwy. 

Cymdeithas Gofal Sir Benfro

& Picton Place, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2LE

e-bost: pcs@pembrokeshirecaresociety.org.uk

ID: 2089, adolygwyd 28/06/2022