Cymorth a Thai

Prosiect Cyngor 50+

Mae Prosiect Cyngor 50+ yn wasanaeth cynghori rhad ac am ddim gan Shelter Cymru sy’n cynnig cyngor ar faterion yn ymwneud â thai, budd-daliadau a materion ariannol i bobl 50+. Darperir cymhorthfeydd ledled Sir Benfro, gan gynnwys Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro, Abergwaun, Tyddewi a Dinbych-y-pysgod.

Gallwch hunan-gyfeirio neu gall asiantaethau gyfeirio ar eich rhan trwy gysylltu â Shelter Cymru ar rif ffôn y prosiect:  
Ffôn: 01267 225936  Ebost: fiftyplus@sheltercymru.org.uk

ID: 2087, adolygwyd 23/01/2018