Cymorth a Thai

Symud i gartref preswyl

Os ydych yn meddwl ei bod yn bryd i chi feddwl am symud i ofal preswyl, yna mae gan Lywodraeth Cymru lyfryn rhad ac am ddim, ‘Meddwl am fynd i gartref gofal – Arweiniad i’r hyn sydd angen i chi ei wybod’, sy’n cynnwys gwybodaeth am bethau y mae angen i chi eu hystyried. 

Os penderfynir yn dilyn asesiad bod arnoch angen gofal preswyl efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth gyda’r costau.

Mae’r llyfryn ar gael yn: www.wales.gov.uk  neu ffoniwch 029 2082 3683.

ID: 2085, adolygwyd 23/01/2018