Cymorth gan yr adran Gwasanaethau Oedolion

Asesiad gofalwr

Mae gan bob gofalwr hawl i gael asesiad o’i anghenion os yw’n dymuno hynny. Gelwir hyn yn ‘asesiad gofalwr’. Os oeddech yn cael help gan y Gwasanaethau Oedolion cyn i chi ddod yn ofalwr, cofiwch sôn am wrth eich rheolwr gofal eich bod yn edrych ar ôl rhywun arall nawr.

Os ydych eisoes wedi gofyn i’r Gwasanaethau Oedolion am help ar gyfer y sawl rydych yn gofalu amdano, gallwch naill ai siarad â’r un rheolwr gofal neu gallwch ofyn am gael siarad â rhywun gwahanol. Bydd popeth y byddwch yn ei ddweud yn cael ei gadw’n gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei ailadrodd wrth y sawl rydych yn gofalu amdano, felly gallwch egluro’n union sut rydych yn teimlo a beth yw’r problemau.

ID: 2195, adolygwyd 11/08/2022