Cymorth gan yr adran Gwasanaethau Oedolion

Cymryd seibiant

Gall gofalu am rywun fod yn flinedig; gall cymryd seibiant fod yn hanfodol i les ac ansawdd bywyd pawb.

Gallai'r unigolyn yr ydych yn gofalu amdano, neu’r rheini rydych yn gofalu amdanynt, hefyd elwa o fwynhau profiadau newydd, newid golygfa a threfn arferol, a chwrdd â phobl eraill.

Mae anghenion pawb yn wahanol a gall fod yn ddefnyddiol cymryd amser i ystyried beth fyddai'n gweithio orau, ee rhyw awr yr wythnos, diwrnod yma ac acw neu hyd yn oed wyliau.

ID: 2202, adolygwyd 29/04/2024