COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cymorth gan yr adran Gwasanaethau Oedolion

Gwasanaethau gan y Gwasanaeth Iechyd

Gall eich meddyg roi gwybodaeth gyffedinol i chi am y salwch neu’r anabledd sy’n effeithio ar y sawl rydych yn gofalu amdano, a sut y gallai ddatblygu. Ni all y meddyg roi gwybodaeth benodol am y sawl rydych yn gofalu amdano os nad yw’r unigolyn hwnnw’n cytuno y dylech gael y wybodaeth. Mae’n bwysig eich bod yn trafod hyn cyn mynd i weld y meddyg. Gall ef neu hi hefyd eich cyfeirio at sefydliadau arbenigol a all roi gwybodaeth a chefnogaeth i chi.

Yn aml iawn mae gofalu am rywun arall yn gallu achosi llawer o straen a gall hyn arwain at duedd i chi gael anafidau a salwch. Gall y meddyg roi cymorth a chyngor i chi os yw eich iechyd chi’n dioddef oherwydd eich bod yn gofalu am rywun arall. Gallwch gael cyngor ynglŷn â sut i godi rhywun a hyfforddiant perthnasol yn eich meddygfa. Yn annibynnol, gallwch logi gwasanaeth gofal nos er mwyn i chi gael ychydig o gwsg heb neb yn eich deffro.

ID: 2198, adolygwyd 17/09/2021