Cymorth gan yr adran Gwasanaethau Oedolion

Taliadau Uniongyrchol

Os bydd y Gwasanaethau Oedolion yn asesu bod y sawl rydych yn gofalu amdano yn gymwys i gael cymorth ariannol i helpu i dalu am ei anghenion gofal, efallai y bydd yn dymuno defnyddio’r cynllun taliadau uniongyrchol. Byddai hyn yn eich galluogi i drefnu a phrynu’r cymorth y mae arnoch ei angen ar ei gyfer yn uniongyrchol yn hytrach na bod y cymorth yn cael ei drefnu drwy’r adran Gwasanaethau Oedolion.

Os ydych yn ofalwr sydd wedi cael asesiad gofalwr ac sy’n gymwys i gael cefnogaeth gan eich adran Gwasanaethau Oedolion, gallwch ofyn am daliadau uniongyrchol ar gyfer eich anghenion eich hun. Bydd hyn yn annibynnol ar wasanaethau sy’n cael eu darparu i’r sawl rydych yn gofalu amdano. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn gymwys i gael cymorth cysylltwch â’r adran Gwasanaethau Oedolion ar 01437 764551.

ID: 2197, adolygwyd 13/05/2024