Cynghorau Tref a Chymuned

Cynghorau Tref a Chymuned

Ar hyn o bryd mae deg o Gynghorau Tref yn Sir Benfro, sy'n gwasanaethu aneddiadau mwyaf yr ardal, a 67 o Gynghorau Cymuned, sy'n gwasanaethu'r ardaloedd mwy gwledig.

Bydd Cynghorau Tref a Chymuned (yn agor mewn tab newydd) yn gwasanaethu eu cymuned trwy ddefnyddio amrywiaeth o bwerau a dyletswyddau statudol gyda'r bwriad o wella ansawdd bywyd yn eu bröydd.

Ffurfiwyd pob cyngor o aelodau etholedig neu, mewn rhai achosion, aelodau cyfetholedig. Mae cynghorau tref a chymuned yn gyfrifol i'w hetholwyr lleol am gyflenwi pob math o wasanaethau ac am ddarparu a chynnal amwynderau lleol.  

Rydym wedi datblygu gwefan ar gyfer cynghorau tref a chymuned (yn agor mewn tab newydd) sy'n tynnu gwybodaeth ynghyd am ein holl gynghorau tref a chymuned. Mae'r rhan fwyaf o gynghorau tref a chymuned wedi rhestru agenda a chofnodion eu cyfarfodydd diweddaraf ynghyd â manylion cysylltu cynghorwyr tref neu gymuned unigol.

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad - Ward Castell - Cyngor Tref Hwlffordd

Datganiad am y Personau a Enwebwyd - Ward Castell - Cyngor Tref Hwlffordd

RHYBUDD ETHOLIAD - WARD CASTELL - CYNGOR TREF HWLFFORDD

Datganiad o Ganlyniadau’r Pôl – Cyngor Tref Neyland - Ward Gorllewin

Datganiad o Ganlyniadau’r Pôl – Cyngor Cymuned Herbrandston

Hysbysiad o Bleidlais - Cyngor Tref Neyland - Ward Gorllewin

Hysbysiad o Bleidlais - Cyngor Cymuned Herbrandston

Datganiad am y Personau a Enwebwyd - Cyngor Tref Neyland - Ward Gorllewin

Datganiad am y Personau a Enwebwyd - Cyngor Cymuned Herbrandston

Rhybudd Etholiad - Cyngor Tref Neyland Ward Gorllewin

Rhybudd Etholiad - Cyngor Cymuned Herbrandston

 

 

 

 

ID: 468, adolygwyd 19/06/2024