Cynghorau Tref a Chymuned

Cynghorau Tref a Chymuned

Ar hyn o bryd mae deg o Gynghorau Tref yn Sir Benfro, sy'n gwasanaethu aneddiadau mwyaf yr ardal, a 67 o Gynghorau Cymuned, sy'n gwasanaethu'r ardaloedd mwy gwledig.

Bydd Cynghorau Tref a Chymuned (yn agor mewn tab newydd) yn gwasanaethu eu cymuned trwy ddefnyddio amrywiaeth o bwerau a dyletswyddau statudol gyda'r bwriad o wella ansawdd bywyd yn eu bröydd.

Ffurfiwyd pob cyngor o aelodau etholedig neu, mewn rhai achosion, aelodau cyfetholedig. Mae cynghorau tref a chymuned yn gyfrifol i'w hetholwyr lleol am gyflenwi pob math o wasanaethau ac am ddarparu a chynnal amwynderau lleol.  

Rydym wedi datblygu gwefan ar gyfer cynghorau tref a chymuned (yn agor mewn tab newydd) sy'n tynnu gwybodaeth ynghyd am ein holl gynghorau tref a chymuned. Mae'r rhan fwyaf o gynghorau tref a chymuned wedi rhestru agenda a chofnodion eu cyfarfodydd diweddaraf ynghyd â manylion cysylltu cynghorwyr tref neu gymuned unigol.

Datganiad am y Personau a Enwebwyd - Hwlffordd Ward Castell

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad - Hwlffordd Ward Castell

Datganiad am y Personau a Enwebwyd - Aberdaugleddau Ward Canol

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad - Aberdaugleddau Ward Canol  

Datganiad o Ganlyniadau’r Pôl - Penfro Ward De St Mary

Rhybudd Etholiad - Aberdaugleddau Ward Canol

Rhybudd Etholiad - Hwlffordd Ward Castell  

Hysbysiad o Bleidlais - Penfro Ward De St Mary

 

 

 

 

ID: 468, adolygwyd 27/10/2023