Cynghorwyr Sir a Phwyllgorau

Diddordeb mewn bod yn Gynghorydd?

I gael gwybodaeth fanylach am rôl Cynghorydd, gweler y dolenni isod. Os hoffech siarad ag un o Gynghorwyr Sir presennol Sir Benfro i ddeall mwy am eu profiad o’r rôl neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwasanaethau Democrataidd ar 01437 775355 neu democraticservices@pembrokeshire.gov.uk

Bydd rhai digwyddiadau’n cael eu cynnal i amlygu rôl Cynghorydd wrth i’r Etholiadau Lleol nesáu ym mis Mai 2022. Bydd y rhain yn cael eu hyrwyddo trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  • Ydych chi’n angerddol ynghylch eich cymuned leol?
  • Oes yna rywbeth rydych chi am ei newid?
  • Ydych chi’n barod i wneud penderfyniadau heriol?

Byddwch yn Gynghorydd

Cyfarfod rhithwir democratiaeth

Cronfa mynediad i swyddi etholedig Cymru

Rhestr Cydnabyddiaeth ariannol aelodau

Etholiadau a Phleidleisio

Wyt ti wedi ystyried bod yn Gynghorydd?

 

Beth am sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn gynghorydd lleol

Cynghorydd Michelle Bateman

 Cynghorydd Josh Beynon

 Cynghorydd Neil Prior

 Cynghorydd Alison Tudor

 

ID: 4880, adolygwyd 07/02/2022