Cynghorwyr Sir a Phwyllgorau

Gair neu Ddau Amdanom Ni

Y Cyngor

Mae'r Cyngor yn cynnwys 60 o Gynghorwyr ac mae pob un ohonynt yn cynrychioli trigolion sy'n byw mewn gwahanol ardaloedd yn Sir Benfro. Dyletswydd y Cynghorwyr yw gwasanaethu eu cymunedau er mwyn darparu gwasanaethau i'r cyhoedd. Bob pedair blynedd fe gynhelir etholiad lleol, a dyna pryd y bydd Cynghorwyr yn cael eu hethol i'w swyddi gan drigolion Sir Benfro. Yn ogystal â gweithio mewn Cymunedau bydd Cynghorwyr yn cwrdd yn rheolaidd yn gyfangorff a elwir ‘y Cyngor' lle byddant yn penderfynu ar y polisi drwyddo draw ac yn pennu cyllideb y sefydliad ar gyfer y flwyddyn.

Y Cabinet

Bydd y Cyngor yn ethol arweinydd a bydd Cabinet yn cael ei benodi, gan yr arweinydd, er mwyn eu cynorthwyo i wneud eu gwaith. Bydd deg Cynghorydd yn ffurfio Cabinet a bydd pob un ohonynt yn cynrychioli rhan o'r sefydliad. Bydd y Cabinet yn cwrdd yn rheolaidd ac yn gwneud penderfyniadau sydd yn unol â pholisïau'r Cyngor, gyda chymorth swyddogion y Cyngor.

ID: 464, adolygwyd 04/10/2021