Cynghorwyr Sir a Phwyllgorau

Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau

Mae'r rhestr amgaeedig yn cynnwys atodlen o hawliadau lwfansau, costau teithio a chynhaliaeth sy'n cael eu talu i Aelodau o Gyngor Sir Penfro yn ystod y flwyddyn ariannol:-

2018 - 2019  Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau 2018-19
   
2017-2018  Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Sir Benfro yn 2017-18
   2017-2018 Crynodeb o`r Taliad Aelodau
   Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau
   

 Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol: adroddiad blynyddol 2019 i 2020

 

ID: 1246, adolygwyd 27/02/2019