Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Cyngor i Fusnesau Bwyd

Mae'r dolenni canlynol yn cynnig cyngor sylfaenol ynglŷn â chydymffurfio â safonau a diogelwch bwyd a dylid eu defnyddio yn fan cychwyn ar gyfer eich busnes.

Asiantaeth Safonau Bwyd

Hyfforddiant Hylendid Bwyd

Graddfeydd Hylendid Bwyd

Cofrestru Mangreoedd Bwyd   

Systemau Rheoli Diogelwch Bwyd   

Adnoddau ar gyfer rhoi gwybodaeth am alergenau

Cyngor Ychwanegol ar gyfer Mathau Pendool o Fusnesau

 

ID: 481, adolygwyd 07/10/2022