Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Hyfforddi a datblygu ar gyfer eich busnes

Mae llwyddiant eich busnes yn dibynnu ar ddatblygu eich tîm. Pa un a yw'n sgiliau gwasanaeth cwsmer neu weldio, byddwch yn cadw llygad bob amser ar ddyfodol eich busnes a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch er mwyn cyflawni.   

Trwy fuddsoddi mewn hyfforddi a datblygu daw eich gweithlu yn fwy hyblyg. Byddant yn dod yn fwy cynhyrchiol a thrwy gynnig i bobl y cyfle i ennill sgiliau newydd, byddwch yn cadw eich gweithwyr yn well hefyd.  

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad sgiliau ac mae'n gweithio gyda phartneriaid eraill i gyflenwi nifer o brosiectau i roi cymorth i sectorau a sgiliau penodol. 

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar 01437 776167 am ragor o wybodaeth.

Hafan Busnes Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Sir Benfro yn Dysgu

Gweithffrydd (yn agor mewn tab newydd) workwaysplus@pembrokeshire.gov.uk  01437 776609

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP)

Hyfforddiant Hylendid Bwyd

Llawn Bywyd yn 50 Plws 

Cyflogadwyedd Sir Benfro

ID: 475, adolygwyd 22/11/2023