COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP)

Nod y bartneriaeth yw cyfrannu at ddatblygiad y gweithlu gofal cymdeithasol, hyrwyddo gweithio ym maes gofal a chynyddu nifer y staff cymwys sy'n cynnig gofal yn Sir Benfro. 

Mae'r bartneriaeth yn cael ei harwain gan yr awdurdod lleol ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol, a'r sector annibynnol sydd â budd mewn hyfforddiant, gyrfaoedd, gwasanaethau plant, iechyd a lles, a chynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

Yn y ddewislen ar y chwith gallwch ddod o hyd i fanylion am y bartneriaeth, gwybodaeth am y broses o ymsefydlu gweithwyr cymorth Sir Benfro a'n cylchlythyr diweddaraf.

ID: 498, adolygwyd 03/11/2017