Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Recriwtio a chyflogi

Yr hyn sydd fwyaf pwysig ym mhob busnes yw'r bobl.  Bydd dod o hyd i'r bobl iawn i weithio yn eich busnes, eu hyfforddi a'u cadw i ddatblygu cymaint ag y bo modd yn hybu llwyddiant eich sefydliad.    

Mae Cyngor Sir Penfro yn gallu eich helpu chi i ysgrifennu manyleb swydd, hysbysebu'r swyddogaeth ac yna llunio rhestr fer o'r ymgeiswyr. Unwaith y bydd ymgeisydd llwyddiannus gyda chi rydym yn gallu helpu i gasglu tystlythyrau a gwneud yr archwiliadau cefndirol i sicrhau eu bod yn cyflawni eich safonau. Gallwn roi cymorth i'ch gweithiwr newydd gyda hyfforddiant cyn cyflogi a'ch helpu i gychwyn yn gywir gyda chontractau cyflogaeth ac ymsefydlu ar gyfer gweithwyr newydd.   

Mae nifer o fentrau arbennig ar gael i gefnogi pobl sydd wedi colli eu gwaith a'r rhai o dan 25 oed.   

Cyngor cyffredinol ynglŷn â recriwtio

Cyngor Recriwtio (yn agor mewn tab newydd)

Gwaith yn yr Arfaeth yng Nghyngor Sir Penfro

futureworks@pembrokeshire.gov.uk

01437 776437

Ceiswyr Gwaith (yn agor mewn tab newydd)

Diweithdra - ReAct - cymorth ar gyfer cyflogi rhywun sydd wedi ei wneud yn ddi-waith (yn agor mewn tab newydd)

Twf Swyddi Cymru - cymorth ar gyfer cyflogi rhywun 16-24 oed (yn agor mewn tab newydd)

Cyflogadwyedd Sir Benfro - Cyngor Sir Benfro

ID: 474, adolygwyd 22/11/2023