Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

SPF Grantiau llai na 100k - Datblygu Busnes

Mae cyllid busnes Cyfalaf a Refeniw ar gael i fusnesau yn Sir Benfro o dan bedwar categori, Grant Twf Busnes, Grant Cychwyn Busnes, Grant Menter Ieuenctid a'r Grant Lleihau Carbon.

Bydd pob grant yn gyfraniad i'ch cynllun cyffredinol arfaethedig gyda'r ymgeisydd yn gorfod dod o hyd i isafswm o 50% fel arian cyfatebol o rywle arall.

Gweinyddir y broses ymgeisio am Grant Busnes gan y tîm Datblygu Busnes yn adran Datblygu Economaidd Awdurdodau Lleol.

Cliciwch ar y dolenni perthnasol i weld disgrifiad ac yn eligibly ar gyfer pob grant a gweld sut i wneud cais


Grant Twf Busnes [£500-£50,000]

Grant Cychwyn Busnes [£500-£10,000]

Grant Menter Ieuenctid £250-£1,000]

Grant Lleihau Carbon [£1000-£25,000]

ID: 9843, revised 25/07/2023