Cyngor a chefnogaeth i ofalwyr, teulu a ffrindiau

Ydych chi'n ofalwr ifanc?

Os ydych yn gwneud un neu ragor o’r canlynol gallech fod yn ofalwr ifanc:

  • Helpu aelod o’r teulu sy’n wael, sydd ag anabledd, salwch meddwl neu broblemau gyda chyffuriau neu alcohol
  • Helpu i ofalu am eich brodyr neu’ch chwiorydd
  • Yn methu â gwneud y pethau y mae eich ffrindiau’n eu gwneud bob amser oherwydd eich bod yn helpu rhywun
  • Yn gorfod gwneud tasgau ychwanegol er mwyn helpu o gwmpas y tŷ gan nad oes neb arall yn gallu eu gwneud
  • Canfod bod helpu gartref weithiau’n bwysicach na gwaith cartref neu ysgol
  • Wedi blino’n lân drwy’r adeg oherwydd yr holl waith helpu rydych yn gorfod ei wneud
  • Yn poeni am y sawl rydych yn ei helpu pan nad ydych chi yno

 

ID: 2204, adolygwyd 25/04/2024