COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyngor ar y Coronafeirws

 • Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19 - 01/04/2020

 • 18:11 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 18:12

  Maer Cynghorydd David Simpson wedi cyhoeddi ei ddiweddariad ar y datblygiadau yn Sir Benfro (Dydd Mercher, 1 Ebrill)

 • 18:08 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 18:09

  Rydym wedi dechrau talu grantiau Covid-19 i fusnesau bach yn Sir Benfro heddiw.

 • 16:31 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 16:32

  Maer 11 o fynwentydd syn cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Penfro ag Amlosgfa Parc Gwyn wediu cau ir cyhoedd oherwydd yr achosion o coronafeirws

 • 16:30 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 16:31

  Mae ein Gwasanaeth Derbyniadau Ysgolion wedi diweddaru rhieni ar geisiadau am leoedd ysgol, dosbarthiadau derbynfa a meithrin ar gyfer eu plant.

 • 16:29 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 16:29

  Mae Ysgol Gynradd San Marc ym Mhont Fadlen yn agor ddydd Llun (6 Ebrill) i ddarparu cymorth gofal plant ychwanegol ar gyfer gweithwyr allweddol yn ardal Hwlffordd.

 • Materion Leader y diweddaraf ar sefyllfa coronafeirws yn Sir Benfro

  31/03/2020, 17:19

  Maer Cyng David Simpson, arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi cyhoeddi ei wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa coronafirus.

 • Rl newydd i Zoe yn denu sylw cenedlaethol

  31/03/2020, 17:05

  Mae achubwr bywyd a gafodd ei adleoli fel menyw bin fel rhan or ymdrechion i amddiffyn gwasanaethau yn ystod achosion coronafeirws wedi bod yn ennill sylw yn y cyfryngau cenedlaethol.

 • Tawelu ofnaur trigolion ynghylch ymweliadau cynnal

  31/03/2020, 16:40

  Mae tenantiaid cyngor yn cael eu sicrhau bod pob mesur diogelwch yn cael ei gymryd pan fydd staff cynnal a chadw yn cyrraedd i weithio mewn eiddo.

 • Arweinydd materion y diweddaraf coronafeirws

  30/03/2020, 17:14

  Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro y Cyng David Simpson wedi cyhoeddi ei ddiweddariad ar gyfer dydd Llun, 30 Mawrth.

 • Newidiadau a wneir ir gwasanaeth prydau ysgol am ddim

  30/03/2020, 17:11

  Mae newidiadaun cael eu gwneud ir gwasanaeth prydau ysgol am ddim yr wythnos hon.

 • Caewyd safle Maenor Scolton

  30/03/2020, 11:59

  Mae holl safle Maenor Scolton, gan gynnwys y tir ar ardal chwarae, wedi cau yn dilyn cyngor nad yw teithio i ardaloedd prydferth yn cael ei ystyried yn faes teithio hanfodol.

 • Diweddariad coronafeirws arweinydd: Dydd Gwener 27ain Mawrth

  27/03/2020, 17:14

  Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi talu teyrnged i ymdrechion pawb syn gweithio yn y GIG, fel staff gofal a gweithwyr cymorth yn ystod ei sesiwn friffio ddyddiol.

 • Diweddariad i wasanaethau tai cyngor yn ystod achosion o argyfwng

  27/03/2020, 16:15

  Gwnaed cyfres o newidiadau i wasanaethau tai cyngor oherwydd y sefyllfa coronafeirws.

 • Ceisiadau ar gyfer grantiau i fusnes Covid-19 nawr ar agor

  27/03/2020, 13:34

  Gellir gwneud cais am grantiau cymorth i fusnesau Covid-19 o heddiw ymlaen.

 • Bluestone Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Chyngor Sir Penfro yn ymuno yn y frwydr yn y coronafeirws

  27/03/2020, 12:32

  Mae Parc Cenedlaethol y Garreg Las yn mynd i fod yn ganolfan adfer i gleifion yn Sir Benfro, mewn ymateb ir pandemig COVID-19.

 • Diweddariad coronafeirws Leader: Dydd Iau 26 Mawrth

  26/03/2020, 17:20

  Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi ei ddiweddariad coronafirus rheolaidd.

 • Newidiadau a wneir i ofal plant i blant gweithwyr hanfodol

  26/03/2020, 16:19

  Mae newidiadau wediu gwneud ir trefniadau gofal plant ar gyfer plant gweithwyr critigol a theuluoedd gweithwyr syn agored i niwed.

 • Rhoi rhybudd sgm coronafeirws

  26/03/2020, 14:12

  Mae troseddwyr yn ceisio manteisio ar sefyllfa coronafirus gyda chyfres o sgamiau, mae swyddogion safonau masnach wedi rhybuddio.

 • Newidiadau i wasanaethau bysiau cyhoeddus

  26/03/2020, 14:05

  Cyhoeddwyd cyfres o newidiadau i wasanaethau bws cyhoeddus.

Cyngor ac Arweiniad Coronafeirws
##ALTURL## Cyngor a Chymorth Busnes

Cyngor a Chymorth Busnes

Edrychwch ar y cyngor a'r cymorth busnes diweddaraf, a ddarparwyd mewn ymateb i argyfwng y Coronafeirws.
##ALTURL## Canolfan Gymunedol

Canolfan Gymunedol

Siop-un-stop ar gyfer y rheiny sy'n chwilio am gymorth gyda thasgau fel siopa (o ganlyniad i hunan-ynysu); y rheiny sy'n gallu rhoi cymorth, a'r rheiny sy'n cymryd rhan mewn rhwydweithiau gwirfoddolwyr cymunedol.
##ALTURL## Cau Gwasanaethau

Cau Gwasanaethau

Rydym wedi gorfod addasu nifer o'n gwasanaethau, o ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws. Caiff pob gwasanaeth ei adolygu'n rheolaidd; cadwch lygad ar y diweddariadau.
##ALTURL## Budd-daliadau, Disgowntiau ac Esemptiadau

Budd-daliadau, Disgowntiau ac Esemptiadau

Edrychwch i weld a ydych yn gymwys a gwnewch gais am: Budd-dal Tai; Cynllun Disgownt, Esemptiad a Gostyngiad y Dreth Gyngor.
##ALTURL## Gofal Plant, Ysgolion a Phrydau Ysgol am Ddim

Gofal Plant, Ysgolion a Phrydau Ysgol am Ddim

Gwybodaeth sut i gael prydau ysgol am ddim yn ystod argyfwng y Coronafeirws. Gwybodaeth am ysgolion a gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol.
##ALTURL## Lles

Lles

Dewch i wybod mwy am wneud ymarfer corff o'ch cartref; cynnal iechyd meddwl cadarnhaol, ynghyd ag awgrymiadau i blant am weithgareddau a chwarae.
News Area


ID: 6238, revised 31/03/2020