COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor ar y Coronafeirws

Amserlen adfer ar ôl COVID-19

    Timeline

 

title text icon colour align iconleft icontop iconsize
O 11 Hydref 2021   fa-calendar green left 7 0 35

Clybiau nos

Dangos Pàs COVID y GIG mewn digwyddiada a chlybiau nos 

fa-music orange right 7 0 35

7 Awst 2021

Lefel Rhybudd O

fa-calendar green left 7 0 35
 Cwrdd Dan Do  Dim cyfyngiad ar nifer y bobl sy'n cael cwrdd dan do fa-users blue right 7 0 35
Wedi'ch brechu'n llawn Dim rhaid hunanynysu ar ol bod wrth ymyl rhywun positif os ydych wedi'ch brechu'n llawn neu o dan 18 oed fa-home blue  right  0 35 
Fusnesau Mwy o hyblygrwydd i fusnesau wrth leihau risg fa-thumbs-up blue right 0 35 
 Lletygarwch Dim rhaid gwisgo masgiau mewn lletygarwch (ond fe'i anogir) fa-glass blue  right  7 35
Clybiau nos Clybiau nos yn ailagor fa-music blue right 7 0 35

 

Cyngor ac Arweiniad Coronafeirws
##ALTURL## Ailagor ein gwasanaethau

Ailagor ein gwasanaethau

Bydd ein hadran ailagor gwasanaethau yn eich helpu i gael y ddiweddaraf o’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch ynglŷn â’r broses o ddatgloi ein gwasanaethau.
##ALTURL## Brechlynnau Covid-19 yn Sir Benfro

Brechlynnau Covid-19 yn Sir Benfro

Wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â chynnydd y Rhaglen Brechu Torfol COVID-19 ar draws Sir Benfro.
##ALTURL## Canolfan Gymunedol

Canolfan Gymunedol

Siop-un-stop ar gyfer y rheiny sy'n chwilio am gymorth gyda thasgau fel siopa (o ganlyniad i hunan-ynysu); y rheiny sy'n gallu rhoi cymorth, a'r rheiny sy'n cymryd rhan mewn rhwydweithiau gwirfoddolwyr cymunedol.
##ALTURL## Newidiadau i wasanaethau

Newidiadau i wasanaethau

cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl wybodaeth y mae angen i chi ei wybod am newidiadau i'n gwasanaethau
##ALTURL## Cyngor a Chymorth Busnes

Cyngor a Chymorth Busnes

Edrychwch ar y cyngor a'r cymorth busnes diweddaraf, a ddarparwyd mewn ymateb i argyfwng y Coronafeirws.
##ALTURL## Lles

Lles

Dewch i wybod mwy am wneud ymarfer corff o'ch cartref cynnal iechyd meddwl cadamhaol, ynghyd ag awgrymiadau i blant am weithgarddau a chwarae
##ALTURL## Tai

Tai

Gwybodaeth Tai yn ystod argyfwng y Coronafeirws
##ALTURL## Taliadau Hunanynysu

Taliadau Hunanynysu

Os cysylltodd Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru â chi ar 23 Hydref, 2020, neu ar ôl hynny, a dywedwyd wrthych i hunanynysu, gallai fod gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.
##ALTURL## Profi, Olrhain, Diogelu

Profi, Olrhain, Diogelu

Profi, Olrhain, Diogelu yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer profi'r cyhoedd ac olrhain lledaeniad coronafeirws yng Nghymru
News Area

Hysbysiadau Preifatrwydd

ID: 6238, revised 17/09/2021