COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyngor ar y Coronafeirws

##ALTURL## Cyngor a Chymorth Busnes

Cyngor a Chymorth Busnes

Edrychwch ar y cyngor a'r cymorth busnes diweddaraf, a ddarparwyd mewn ymateb i argyfwng y Coronafeirws.
##ALTURL## Canolfan Gymunedol

Canolfan Gymunedol

Siop-un-stop ar gyfer y rheiny sy'n chwilio am gymorth gyda thasgau fel siopa (o ganlyniad i hunan-ynysu); y rheiny sy'n gallu rhoi cymorth, a'r rheiny sy'n cymryd rhan mewn rhwydweithiau gwirfoddolwyr cymunedol.
##ALTURL## Newidiadau i wasanaethau

Newidiadau i wasanaethau

Rydym wedi gorfod addasu nifer o'n gwasanaethau, o ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws. Caiff pob gwasanaeth ei adolygu'n rheolaidd; cadwch lygad ar y diweddariadau.
##ALTURL## Gwastraff ac Ailgylchu

Gwastraff ac Ailgylchu

Rydym yn gweithio’n galed i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl yn ystod argyfwng COVID-19.
##ALTURL## Gofal Plant, Ysgolion a Phrydau Ysgol am Ddim

Gofal Plant, Ysgolion a Phrydau Ysgol am Ddim

Gwybodaeth sut i gael prydau ysgol am ddim yn ystod Coronafeirws. Gwybodaeth am ysgolion a gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol.
##ALTURL## Lles

Lles

Dewch i wybod mwy am wneud ymarfer corff o'ch cartref cynnal iechyd meddwl cadamhaol, ynghyd ag awgrymiadau i blant am weithgarddau a chwarae
##ALTURL## Tai

Tai

Gwybodaeth Tai yn ystod argyfwng y Coronafeirws
##ALTURL## Budd-daliadau, Disgowntiau ac Esemptiadau

Budd-daliadau, Disgowntiau ac Esemptiadau

Edrychwch i weld a ydych yn gymwys a gwnewch gais am: Budd-dal Tai; Cynllun Disgownt, Esemptiad a Gostyngiad y Dreth Gyngor.
News Area

Hysbysiadau Preifatrwydd

ID: 6238, revised 18/05/2020