COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyngor ar y Coronafeirws

 • Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19 - 06/04/2020

 • Arweinydd y Cyngor yn darparu datganiad coronafirus

  06/04/2020, 16:44

  Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro y Cyng David Simpson wedi rhoi diweddariad coronafeirws pellach.

 • Gofal plant i blant o weithwyr hanfodol

  06/04/2020, 13:26

  Mae cyllid wedii gymeradwyo ar gyfer gofal plant i blant 0-4 oed o weithwyr critigol. 

 • Mynwentydd iw hail-agor ar l canllawiau diwygiedig

  04/04/2020, 11:28

  Yn dilyn cyhoeddi canllawiau diwygiedig gan Lywodraeth Cymru nos ddoe (dydd Gwener), bydd pob un or 11 o fynwentydd syn eiddo i Gyngor Sir Penfro yn cael eu hailagor i Aelodaur cyhoedd o 8 am yfory, dydd Sul.

 • Arweinydd materion y diweddaraf coronafeirws

  03/04/2020, 17:32

  Mae arweinydd y Cyngor wedi cyhoeddi ei ddiweddariad diweddaraf

 • Galw i gadwn ddiogel a pharchu cefn gwlad

  03/04/2020, 17:27

  Gofynnir i gerddwyr a fun ymarfer yn ystod achos covid-19 i aros yn ddiogel ac i barchu cefn gwlad pan fyddant allan.

 • Miliynau wediu talu mewn grantiau busnes

  03/04/2020, 17:22

  Maer Cyngor wedi talu £ 2.5 m mewn grantiau busnes lleol ers dydd Mercher, mae wedii gyhoeddi.

 • Arweinydd y Cyngor yn cyhoeddi diweddariad coronafeirws

  02/04/2020, 17:15

  Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson, wedi darparu diweddariad coronafeirws pellach ar gyfer dydd Iau, 2ail o Ebrill.

 • Fideo staff ysgol yn anfon negeseuon cadarnhaol at fyfyrwyr

  02/04/2020, 17:13

  Mae fideo syn cynnwys cannoedd o addysgwyr, athrawon a staff cymorth Sir Benfro yn lledaenu neges gadarnhaol iw myfyrwyr a ledled y byd. Gweler yma am fwy.

 • Sir Benfro yn atal taliadau parcio ceir ar gyfer gweithwyr y GIG iechyd a gofal cymdeithasol

  02/04/2020, 15:45

  Mae Cyngor Sir Penfro am hepgor taliadau yn ei feysydd parcio i weithwyr y GIG, iechyd a gofal cymdeithasol o heddiw ymlaen (dydd Iau, 2 Ebrill).

 • 18:11 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 18:12

  Maer Cynghorydd David Simpson wedi cyhoeddi ei ddiweddariad ar y datblygiadau yn Sir Benfro (Dydd Mercher, 1 Ebrill)

 • 18:08 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 18:09

  Rydym wedi dechrau talu grantiau Covid-19 i fusnesau bach yn Sir Benfro heddiw.

 • 16:31 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 16:32

  Maer 11 o fynwentydd syn cael eu rhedeg gan Gyngor Sir Penfro ag Amlosgfa Parc Gwyn wediu cau ir cyhoedd oherwydd yr achosion o coronafeirws

 • 16:30 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 16:31

  Mae ein Gwasanaeth Derbyniadau Ysgolion wedi diweddaru rhieni ar geisiadau am leoedd ysgol, dosbarthiadau derbynfa a meithrin ar gyfer eu plant.

 • 16:29 Diweddariad ar y Sefyllfa

  01/04/2020, 16:29

  Mae Ysgol Gynradd San Marc ym Mhont Fadlen yn agor ddydd Llun (6 Ebrill) i ddarparu cymorth gofal plant ychwanegol ar gyfer gweithwyr allweddol yn ardal Hwlffordd.

 • Materion Leader y diweddaraf ar sefyllfa coronafeirws yn Sir Benfro

  31/03/2020, 17:19

  Maer Cyng David Simpson, arweinydd Cyngor Sir Penfro, wedi cyhoeddi ei wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa coronafirus.

 • Rl newydd i Zoe yn denu sylw cenedlaethol

  31/03/2020, 17:05

  Mae achubwr bywyd a gafodd ei adleoli fel menyw bin fel rhan or ymdrechion i amddiffyn gwasanaethau yn ystod achosion coronafeirws wedi bod yn ennill sylw yn y cyfryngau cenedlaethol.

 • Tawelu ofnaur trigolion ynghylch ymweliadau cynnal

  31/03/2020, 16:40

  Mae tenantiaid cyngor yn cael eu sicrhau bod pob mesur diogelwch yn cael ei gymryd pan fydd staff cynnal a chadw yn cyrraedd i weithio mewn eiddo.

Cyngor ac Arweiniad Coronafeirws
##ALTURL## Cyngor a Chymorth Busnes

Cyngor a Chymorth Busnes

Edrychwch ar y cyngor a'r cymorth busnes diweddaraf, a ddarparwyd mewn ymateb i argyfwng y Coronafeirws.
##ALTURL## Canolfan Gymunedol

Canolfan Gymunedol

Siop-un-stop ar gyfer y rheiny sy'n chwilio am gymorth gyda thasgau fel siopa (o ganlyniad i hunan-ynysu); y rheiny sy'n gallu rhoi cymorth, a'r rheiny sy'n cymryd rhan mewn rhwydweithiau gwirfoddolwyr cymunedol.
##ALTURL## Cau Gwasanaethau

Cau Gwasanaethau

Rydym wedi gorfod addasu nifer o'n gwasanaethau, o ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws. Caiff pob gwasanaeth ei adolygu'n rheolaidd; cadwch lygad ar y diweddariadau.
##ALTURL## Budd-daliadau, Disgowntiau ac Esemptiadau

Budd-daliadau, Disgowntiau ac Esemptiadau

Edrychwch i weld a ydych yn gymwys a gwnewch gais am: Budd-dal Tai; Cynllun Disgownt, Esemptiad a Gostyngiad y Dreth Gyngor.
##ALTURL## Gofal Plant, Ysgolion a Phrydau Ysgol am Ddim

Gofal Plant, Ysgolion a Phrydau Ysgol am Ddim

Gwybodaeth sut i gael prydau ysgol am ddim yn ystod argyfwng y Coronafeirws. Gwybodaeth am ysgolion a gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol.
##ALTURL## Cefnogi ein Cymuned: Gwaith mewn Gofal Cymdeithasol

Cefnogi ein Cymuned: Gwaith mewn Gofal Cymdeithasol

Rydym yn apelio am bobl o ymddiriedaeth i ymuno â thîm ymateb brys Gwasanaeth Sir Benfro i helpu i roi cymorth i rai o aelodau mwyaf bregus ein Cymuned.
News Area


ID: 6238, revised 07/04/2020