Cyngor ar y Coronafeirws

Amserlen adfer ar ôl COVID-19

    Timeline

 

title text icon colour align iconleft icontop iconsize
O 28 Ionawr 2022 Diweddariad Lefel Rhybudd fa-calendar green left 0 35
Clybiau nos a digwyddiadau Bydd clybiau nos yn cael ailagor
Bydd angen Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau mawr dan do, clybiau nos, sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd
fa-music orange right 7 0 35 
Lletygarwch Mewn lletygarwch, ni fydd cyfyngiadau ar gyfarfod pobl a dim gofyniad am wasanaeth wrth y bwrdd na 2 fetr o ymbellhau corfforol fa-glass green right 7 0 35
Fusnesau Bydd gweithio o gartref yn bwysig o hyn ond yn symud o gyfraith i ganllawiau fa-home blue right 7 35 
O 21 Ionawr 2022 Diweddariad Lefel Rhybudd fa-calendar green left 7 0 35
Gyfarfod tu allan Ni fydd cyfyngiad cyfreithiol bellach ar y nifer o bobl all gyfarfod tu allan.
Bydd angen Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau mawr tu allan.
fa-users orange right 7 0 35
O 26 Rhagfyr 2021 Lefel rhybudd 2: crynodeb fa-calendar green left 7 0 35
Lletygarwch Bydd y rheol chwech o bobl mewn grym pan fydd pobl yn ymgynnull mewn lleoliadau a reoleiddir, megis lletygarwch, sinemâu a theatrau fa-glass orange right 7 0 35
Cadw pellter cymdeithasol Gofyniad cyffredinol i gadw pellter cymdeithasol o 2m ym mhob lleoliad sydd ar agor i’r cyhoedd ac ym mhob gweithle, pan fo hynny’n rhesymol. fa-users orange right 7 0 35
Bydd gorchuddion wyneb  Bydd gorchuddion wyneb yn ofynnol mewn lleoliadau lletygarwch bob amser heblaw pan fo pobl yn eistedd. fa-user blue right 7 0 35
Clybiau nos Bydd clybiau nos yn cau fa-music red right 7 35
Digwyddiadau chwaraeon Chwarae digwyddiadau chwaraeon y tu ôl i ddrysau caeedig  fa-futbol-o red right 7 0 35
O 15 Tachwedd 2021   fa-calendar green left 7 0 35
Pàs COVID y GIG Sinemâu, theatrau, neuaddau cyngerdd, clybiau nos a digwyddiadau fa-music orange right 7 0 35
Olrhain cysylltiadau Canllawiau a gwasanaethau os ydych chi wedi cael prawf positif neu os cewch eich enwi fel cyswllt agos fa-users blue right 7 0 35
O 11 Hydref 2021   fa-calendar green left 7 0 35

Clybiau nos

Dangos Pàs COVID y GIG mewn digwyddiada a chlybiau nos 

fa-music orange right 7 0 35

7 Awst 2021

Lefel Rhybudd O

fa-calendar green left 7 0 35
 Cwrdd Dan Do  Dim cyfyngiad ar nifer y bobl sy'n cael cwrdd dan do fa-users blue right 7 0 35
Wedi'ch brechu'n llawn Dim rhaid hunanynysu ar ol bod wrth ymyl rhywun positif os ydych wedi'ch brechu'n llawn neu o dan 18 oed fa-home blue  right  0 35 
Fusnesau Mwy o hyblygrwydd i fusnesau wrth leihau risg fa-thumbs-up blue right 0 35 
Lletygarwch Dim rhaid gwisgo masgiau mewn lletygarwch (ond fe'i anogir) fa-glass blue  right  7 35
Clybiau nos Clybiau nos yn ailagor fa-music blue right 7 0 35

 

 

Cyngor ac Arweiniad Coronafeirws
##ALTURL## Canolfan Gymunedol

Canolfan Gymunedol

Siop-un-stop ar gyfer y rheiny sy'n chwilio am gymorth gyda thasgau fel siopa (o ganlyniad i hunan-ynysu); y rheiny sy'n gallu rhoi cymorth, a'r rheiny sy'n cymryd rhan mewn rhwydweithiau gwirfoddolwyr cymunedol.
News Area

Hysbysiadau Preifatrwydd

ID: 6238, revised 10/06/2022