COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Budd-daliadau, Gostyngiadau ac Eithriadau

Rydym yn darparu amrywiaeth o fudd-daliadau, gostyngiadau ac eithriadau, y byddwch efallai’n dod â hawl iddynt o ganlyniad i haint y coronafeirws.

Mae cyngor arall mwy cyffredinol ar fudd-daliadau i’w gael gan Gyngor ar Bopeth Sir Benfro 

 

ID: 6243, adolygwyd 14/04/2020