Cyngor i Ddefnyddwyr

Trosolwg

Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth sy’n trin ymholiadau dechreuol ynghylch hawliau defnyddwyr, gan gynnwys nwyddau a gwasanaethau diffygiol ar ran holl awdurdodau lleol yng Nghymru, gan gynnwys Sir Benfro.

Mae’n wasanaeth dan nawdd y llywodraeth ac yn cynnig gwybodaeth a chyngor di-dâl.

I siarad â chynghorydd, ffoniwch:

  • 03454 04 05 05 i siarad Cymraeg
  • 03454 04 05 06 i siarad Saesneg

Mewn rhai achosion, fe all Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth drosglwyddo manylion eich cwyn i dîm Safonau Masnachu Sir Benfro i’w harchwilio fel y bo’n briodol.

Yn ogystal, efallai y cewch y canllawiau hunangymorth canlynol yn ddefnyddiol wrth ddatrys eich cwyn:

Os ydych wedi dilyn y cyngor a roddwyd uchod ac yn dal i fethu datrys eich anghydfod, gallwch droi’n derfynol at y Llys Sirol. Gallwch hefyd ddechrau Hawliad Bychan (yn agor mewn tab newydd) eich hun ar-lein.

Bydd gofyn i chi dalu ffi i ddechrau hawliad, sydd yn adenilladwy fel arfer os yw eich hawliad yn llwyddiannus.

ID: 1220, adolygwyd 24/10/2023