Cynllun Cyhoeddi

Ein polisïau a gweithdrefnau

Protocolau, polisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer darparu ein gwasanaethau a’n cyfrifoldebau.

 

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cynnal busnes

Polisïau a Gweithdrefnau Cyfredol

 

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer darparu gwasanaethau

Ein Siarter Cwsmeriaid

Sut i Wneud Cais

 

Datganiad Polisi Tâl

Datganiad Polisi Cyflog

 

Polisïau a gweithdrefnau ynghylch recriwtio a chyflogi staff

Gweithio i’r Cyngor

Chwilio am Swydd

 

Polisïau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Datganiad Cyfle Cyfartal

Cydraddoldeb

Croeso i Wasanaeth Cynhwysiant

 

Iechyd a diogelwch

Diogelu pobl yn y gwaith ac aelodau’r cyhoedd

 

Polisïau a gweithdrefnau gwasanaeth cwsmeriaid a chwyno

Ein Siarter Cwsmeriaid 

Cwynion 

 

Polisïau rheoli cofnodion, data personol a mynediad at wybodaeth

Addewid Gwybodaeth Bersonol

Sut mae’r cyngor yn sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelu data?

 

Cynlluniau ffeil (lefel uchel, ar gyfer systemau rheoli cofnodion cyfredol)

Amherthnasol

 

Cyfundrefnau a pholisïau codi tâl

Ffioedd a Thaliadau

ID: 1723, adolygwyd 29/06/2023