Cynllun Cyhoeddi

Pwy ydym ni a'r hyn yr ydym yn ei wneud

Gwybodaeth, strwythurau, lleoliadau a chysylltiadau’r sefydliad.

 

Sut mae’r Cyngor yn gweithio

Y Cyngor a Democratiaeth

 

Cyfansoddiad y Cyngor

Y Cyfansoddiad

 

Strwythur democrataidd y Cyngor

Strwythur pwyllgorau

 

Siart o’r sefydliad

Strwythur y Sefydliad

 

Adroddiadau ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Chwiliwch am adroddiad ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau fesul cyflogwr (yn agor mewn tab newydd)

 

Lleoliad ac oriau agor eiddo’r Cyngor

Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Llyfrgelloedd

Canolfannau Hamdden

Canolfannau gwastraff ac ailgylchu

Archifdy Sir Benfro

Maenordy Scolton (yn agor mewn tab newydd)

Ysgolion

Canolfannau Dysgu Cymunedol

Cofrestryddion

Meysydd Parcio – Cyngor Sir Penfro

Amlosgfa Parc Gwyn – Cyngor Sir Penfro

 

Gwybodaeth a manylion cyswllt cynghorwyr etholedig ar hyn o bryd

Eich Cynghorwyr

 

Manylion cyswllt pob adran sy’n delio â chwsmeriaid

Gellir cysylltu ag adrannau drwy’r canlynol: Cysylltwch â Ni

 

Canlyniadau etholiad diweddaraf

Canlyniadau Etholiad

 

Cydberthnasau ag Awdurdodau eraill

Sir Benfro Ddiogelach – Cyngor Sir Penfro

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Cyngor Sir Penfro

Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Partneriaeth Cymru (yn agor mewn tab newydd) 

Bargen Ddinesig Bae Abertawe (yn agor mewn tab newydd) 

Manylion Pwyllgor – Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (yn agor mewn tab newydd)

Cysur | Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru Diogelu plant ac oedolion (yn agor mewn tab newydd)

Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Cyrff Allanol – Cyngor Sir Penfro

CartrefiDewisedig Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd)

Partneriaeth Natur Sir Benfro – Cyngor Sir Penfro

ID: 1718, adolygwyd 21/11/2023