Cynllun Cyhoeddi

Rhestrau a chofrestrau

Cofrestrau cyhoeddus a gedwir fel cofnodion cyhoeddus

Ceisiadau Cynllunio

Ceisiadau Rheoli Adeiladu

Llwybrau Bysiau –Rhestr yr Holl Fysiau

Rhestr o Ddarparwyr

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd – Rhestr Masnachwyr

Rhestr Brisiau Caffeterias Ysgolion Uwchradd 2022

 

Cofnodion datgelu

Chwilio’r Cofnod Datgeliadau

 

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill cynghorwyr

Gellir dod o hyd i gofrestr buddiannau pob Cynghorydd o dan eu henw yma: Eich Cynghorwyr

Partïon cysylltiedig – Partïon Cysylltiedig Aelodau a Swyddogion

 

Datganiad o fuddiannau uwch swyddogion

Partïon Cysylltiedig Aelodau a Swyddogion

 

Cofrestr rhoddion a lletygarwch

Gellir dod o hyd i gofrestr buddiannau pob Cynghorydd o dan eu henw yma: Eich Cynghorwyr

 

Priffyrdd, trwyddedu, cynllunio, tiroedd comin, llwybrau troed

Datblygu Priffyrdd

Gwaith ar Ffyrdd

Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu

Ceisiadau Cynllunio

Ceisiadau Rheoli Adeiladu

Tir Comin a Meysydd Pentref

Y Map Diffiniol Cyfunol

 

Cofrestr etholwyr (h.y. cofrestr agored / golygu)

Beth yw’r Gofrestr Etholiadol?

ID: 1724, adolygwyd 29/06/2023