Cynllun Cyhoeddi

Sut ydym ni'n gwneud penderfyniadau

Prosesau gwneud penderfyniadau a chofnodion o benderfyniadau.

 

Amserlen cyfarfodydd y cyngor

Calendr cyfarfodydd misol

 

Agendâu, adroddiadau swyddogion, papurau cefndir a chofnodion cyfarfodydd pwyllgor, is-bwyllgor a fforwm sefydlog y cyngor

Strwythur pwyllgorau

 

Cynigion a phenderfyniadau polisi mawr

Prosesau penderfynu

 

Ffeithiau a dadansoddiadau o ffeithiau a ystyriwyd wrth fframio polisïau mawr

Integreiddio i adroddiadau i’r Cabinet a’r Cyngor fel y bo’n briodol ac nid fel dogfennau annibynnol.

Asesiad Llesiant

 

Ymgynghoriadau cyhoeddus

Dweud Eich Dweud

 

Canllawiau cyfathrebu mewnol, meini prawf a ddefnyddir ar gyfer gwneud penderfyniadau, cyfarwyddiadau mewnol, llawlyfrau a chanllawiau

Polisïau a Gweithdrefnau Cyfredol

ID: 1721, adolygwyd 28/06/2023