Cynllun Cyhoeddi

Y gwasanaethau a gynigwn

Gwybodaeth am y gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu darparu gan gynnwys taflenni, canllawiau a chylchlythyrau.

 

Cyfrifoldebau rheoleiddio a thrwyddedu

Trwyddedu

 

Gwasanaethau i fusnesau lleol

Busnes

 

 

Gwasanaethau i sefydliadau eraill

Busnes

 

Gwasanaethau i aelodau’r cyhoedd

Preswylydd

 

Gwasanaethau y mae gennych hawl i adennill ffi amdanynt, ynghyd â’r ffioedd hynny

Ffioedd a Thaliadau

 

Gwybodaeth i ymwelwyr â’r ardal, gwybodaeth hamdden, digwyddiadau, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a chasgliadau archifau

Gwyliau yn Sir Benfro, Cymru – Gwestai, Llety a Phethau i’w Gwneud (yn agor mewn tab newydd)

 

Taflenni, llyfrynnau a chylchlythyrau

Preswylydd

 

Cyngor a chanllawiau

Preswylydd

 

Datganiadau i’r cyfryngau

Ystafell Newyddion

 

Gwybodaeth etholiad

Dulliau adnabod Pleidleisiwr – Cyngor Sir Penfro

ID: 1725, adolygwyd 29/06/2023