Cynllun Llesiant Sir Benfro

Cynllun Llesiant - Wyddoch chi?

Sir Benfro 2022

  • Poblogaeth o 126,700
  • Mae’n darparu 25% o betrogemegion a 30% o ofynion nwy’r DU
  • Mae dros 86% o fusnesau’n cyflogi llai na 10 o bobl
  • Mae ganddi 20% o gapasiti solar ffotofoltaig Cymru
  • Mae 25% o boblogaeth dros 65
  • Mae bron i 4 miliwn o ymwelwyr yn aros yn Sir Benfro bob blwyddyn
  • 299km o lwybr arfordirol
  • Mar dros 31% o bobl yn gwirfoddoli
  • Incwm cyfartalog aelwydydd yn 2021: £27,664
  • 10 ardal gadwraeth arbennig / 77 safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig / 4 ardal gwarchodaeth arbennig
ID: 9678, adolygwyd 05/05/2023