COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllun Llety a Chymorth

Cynllun Llety â Chymorth

Mae'r Cynllun Llety â Chymorth yn Sir Benfro yn anelu ar bontio'r bwlch i fyw'n annibynnol ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal maeth.

Mae llawer o bobl ifanc sy'n gadael gofal maeth neu sydd bellach ddim yn gallu byw gartref ond yn 16 neu 17 blwydd oed. Mae eu profiadau a'r anawsterau maent yn eu hwynebu yn dweud wrthym eu bod yn aml ddim yn barod i ymdopi â phethau ar eu pen eu hunain.

Nod y cynllun yw rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu'r sgiliau ymarferol a'r sefydlogrwydd emosiynol fydd arnynt eu hangen i gymryd y cam i fyd oedolion, ac i wneud llwyddiant o fyw'n annibynnol.

 

  www.facebook.com/pembsfostering

  fostering@pembrokeshire.gov.uk

  www.maethu.canolbarthagorllewin.cymru/pembrokeshire/

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 1833, adolygwyd 04/08/2020