Cynllun Llety a Chymorth

Beth yw'r fantais i chi?

Gall darparu llety cymeradwy gynnig pob math o fanteision i'r bobl sy'n cymryd rhan.

Mae yna ryw ymdeimlad mawr o foddhad o wybod eich bod yn gwneud rhywbeth a allai wneud gymaint o wahaniaeth i fywyd unigolyn ifanc.

Heb eich cymorth chi ar yr adeg hanfodol hon yn eu bywydau, mae'n bosibl na fyddai'r bobl ifanc hyn byth yn datblygu'r sgiliau a'r hyder angenrheidiol i fyw'n annibynnol yn y dyfodol.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnig cymorth ariannol i gynnwys y defnydd o'r ystafell, gwresogi, goleuo, bwyd a chostau byw eraill o ddydd i ddydd.

Bydd yn unigolyn ifanc yn cael arian poced ar gyfer eu pethau ymolchi, adloniant ac ati.

 

I ganfod mwy ffoniwch ni nawr ar 01437 77 46 50 neu anfonwch neges e-bost at fostering@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1837, adolygwyd 16/01/2018