COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllun Llety a Chymorth

Beth yw'r fantais i chi?

Gall darparu llety cymeradwy gynnig pob math o fanteision i'r bobl sy'n cymryd rhan.

Mae yna ryw ymdeimlad mawr o foddhad o wybod eich bod yn gwneud rhywbeth a allai wneud gymaint o wahaniaeth i fywyd unigolyn ifanc.

Heb eich cymorth chi ar yr adeg hanfodol hon yn eu bywydau, mae'n bosibl na fyddai'r bobl ifanc hyn byth yn datblygu'r sgiliau a'r hyder angenrheidiol i fyw'n annibynnol yn y dyfodol.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnig cymorth ariannol i gynnwys y defnydd o'r ystafell, gwresogi, goleuo, bwyd a chostau byw eraill o ddydd i ddydd.

Bydd yn unigolyn ifanc yn cael arian poced ar gyfer eu pethau ymolchi, adloniant ac ati.

 

Lwfansau wythnosol Darparwyr Llety â Chymorth

Ystod Oedran

2020/21

2020/21
lwfans wythnosol PI

16

£153.14

£24.59

17+

£153.14

£30.62


I ganfod mwy ffoniwch ni nawr ar 01437 77 46 50 neu anfonwch neges e-bost at 
fostering@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1837, adolygwyd 23/06/2020