COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllun Llety a Chymorth

Pwy all fod yn ddarparwr llety â chymorth?

Mae gennym ystod eang o bobl ifanc sy'n chwilio am lety cymeradwy, felly rydym yn chwilio am ystod eang o ddarparwyr.

Gallech fod:

  • yn deulu, yn unigolyn neu'n bâr sy'n byw gyda'i gilydd
  • o unrhyw gefndir ethnig
  • yn ifanc neu'n hen
  • yn wahanrywiol, lesbiad, hoyw neu'n ddeurywiol
  • yn anabl neu'n abl
  • yn gweithio neu allan o waith
  • yn berchennog tŷ neu'n denant (y Cyngor neu gymdeithas tai)
ID: 1835, adolygwyd 16/01/2018