Cynllun Llety a Chymorth

Sut gallwch chi helpu

Mae arnom angen pobl leol i ymuno yn y cynllun llety â chymorth.

Os ydych:

  • Os oes ystafell sbâr gennych yn eich tŷ
  • Os ydych yn barod i groesawu unigolyn ifanc mewn angen i'ch cartref
  • Os gallwch gynnig anogaeth, cefnogaeth ac arweiniad

gallech wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd unigolyn ifanc.

ID: 1834, adolygwyd 16/01/2018