Cynlluniaur Prosiect Adfywio

Adfwyio Cei De

Ailddatblygu Cei'r De

Fel rhan o raglen adfywio Cyngor Sir Penfro, lansiwyd prosiect uchelgeisiol i ailddatblygu safle hanesyddol ac amlwg Cei'r De ger Castell Penfro. Mae'r prosiect wedi cael ei gynllunio fel dau gam ar hyn o bryd, a gyda’i gilydd bydd y datblygiadau yn darparu cymysgedd amrywiol a chynaliadwy o ddefnyddiau newydd yn y dref.

 

Cam 1

Ariennir Cam 1 ailddatblygu Cei'r De gan Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a bydd yn dathlu etifeddiaeth y dref fel man geni llinach y Tuduriaid trwy greu:

  • canolfan ymwelwyr Harri Tudur
  • llyfrgell, canolfan wybodaeth a chaffi
  • gerddi wedi'u tirlunio

Gweler y dolenni a'r lluniau isod am ragor o wybodaeth.  Byddwn yn anelu at ddiweddaru'r wybodaeth hon yn rheolaidd yn unol â hynny.

 

Sioe sleidiau o luniau

 

Cam 2

Ariennir Cam 2, ‘Hwb Sir Benfro’, gan raglen Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU a bydd yn cynnwys cwblhau cynllun adfywio Cei'r De, gan ganolbwyntio ar rif 7 a rhif 8 yn Northgate Street. Bydd yn darparu'r canlynol:

  • canolfan gymunedol dros dri llawr, gan gynnwys lle ar gyfer cyfleoedd dydd, lle ar gyfer cyfryngau digidol, gweithgareddau celf a chrefftau traddodiadol, ac ardaloedd dysgu a sgiliau i gefnogi byw'n annibynnol i bobl o bob oed
  • gwelliannau amgylcheddol, gan gynnwys adfer yr adeiladau, gardd isel newydd, a gwelliannau i'r maes parcio yng Nghei'r De
  • gwell mynediad rhwng canolfan ymwelwyr Harri Tudur a'r glannau

Bydd cefnogaeth i gyfleoedd am gyflogaeth hefyd yn cael ei hintegreiddio o fewn gweithrediad y cyfleuster newydd.

30.01.2023 - Ymgynghoriad Cei Y De - Sylwadau ac Ymatebion

Gweler y dolenni a'r lluniau isod am ragor o wybodaeth.  Byddwn yn anelu at ddiweddaru'r wybodaeth hon yn rheolaidd yn unol â hynny.

 

Ystafell Newyddion

Cynllun Adfywio Cei'r De Lansio Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio

Datganiad i’r Wasg – 3 Rhagfyr

Digwyddiad Ymgysylltu’r Ymgynghoriad Cyhoeddus ynghylch Cei’r De, i’w gynnal ar 30 Ionawr

ID: 6877, adolygwyd 04/05/2023