Cynlluniaur Prosiect Adfywio

Adfwyio Hwlffordd

Cyflwynir ein Cynlluniau Datblygu Adfywio isod. Byddwn yn ceisio eu diweddaru yn rheolaidd, yn ogystal â phan fydd y cynlluniau newydd yn cael eu rhyddhau.

Gwelliant Glan Ce'r Gorllewin

Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Hwlffordd

Gwelliant Glan Cei’r Gorllewin

Mae Cyngor Sir Penfro’n cynnal gwaith ailddatblygu gwerth £6.3m ar safle hen adeilad Ocky White yn Hwlffordd, sydd bellach yn cael ei adnabod fel ‘Glan Cei’r Gorllewin’. Ariennir y cynllun gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Bydd y prosiect yn darparu datblygiad tri llawr modern a chwaethus, gan gynnwys emporiwm bwyd, bar a theras pen to a fydd yn helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr i Hwlffordd, gyda’r nod o gefnogi twf busnes ac adfywio canol y dref sirol yn ehangach.

Yn ystod y gwaith dymchwel, darganfuwyd canfyddiadau archeolegol arwyddocaol. Darllenwch ragor am y darganfyddiadau hanesyddol hyn drwy glicio ar y dolenni i’r erthyglau ystafell newyddion isod.

Gweler y dolenni a'r delweddau isod am ragor o wybodaeth. Byddwn yn ceisio eu diweddaru'n rheolaidd.

Dolenni perthnasol:

Fideo Youtube: Cloddio archeolegol - Cei'r Gorllewin Hwlffordd

Ystafell Newyddion - Prosiect Uchelgeisiol 'Glan Cei'r Gorllewin' yn dechrau arni

Ystafell Newyddion - Arteffactau wedi'u canfod ar ddatblygiad newydd gwerth £6.3m yng nghanol tref Hwlffordd

Ystafell Newyddion - Glan Cei'r Gorllewin - dymchwel ar y gweill

I gael rhagor o wybodaeth:

e-bost i: ockywhite@pembrokeshire.gov.uk

ID: 5660, revised 04/04/2022