COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cynlluniaur Prosiect Adfywio

Cynlluniau’r Prosiect Adfywio

Cyflwynir ein Cynlluniau Datblygu Adfywio isod. Byddwn yn ceisio eu diweddaru yn rheolaidd, yn ogystal â phan fydd y cynlluniau newydd yn cael eu rhyddhau.

Cei De

Ymgynghoriad Cyhoeddus 25ed Chwefror 2020

Cei De 1

Cei De 2

Cei De 3

Cei De 4

Cei De 5

Cei De 6

Cei De 7

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i gyflwyno eich syniadau neu eich awgrymiadau, anfonwch neges e-bost i: ockywhite@pembrokeshire.gov.uk

Glan Cei’r Gorllewin - PDF

ID: 5660, revised 25/02/2020